Оголошення

З метою якісного реагування на порушення прав та свобод щодо дитини, можливості своєчасного особистого звернення дитини про надання допомоги, покращення обізнаності дітей, куди їм можна звертатись першочергово по допомогу, надаються контакти:

 

№ п/п Прізвище, імя, по батькові Посада уповноваженого Номер телефону
1 Павлішак Оксана Ігорівна В.о.начальника служби у справах дітей Бісковицької сільської ради 097 8086139
2 Кокодиняк Ігор Михайлович Начальник сектору взаємодії з громадами відділу превенції Самбірського РВ поліції Головного управління національної поліції у Львівській області 096 4530624
3 Парубок Мар’яна Степанівна В.о.начальника відділу соціального захисту населення Бісковицької сільської ради, відповідальний спеціаліст за протидію домашньому насильству у Бісковицькій сільській раді 0969391050

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 2

розпорядження сільського голови

Бісковицької сільської ради

від 12.05.2021р. № 204

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради

Самбірського району Львівської області

Відповідно до розпорядження сільського голови Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області № 204 від 12.05.2021 року «Про оголошення конкурсу на посаду директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області», з метою забезпечення проведення конкурсного відбору на посаду директора закладу загальної середньої освіти у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області за адресою: с.Бісковичі, вул.Шкільна, 29Г, biskovychi@ukr.net.

Умови оплати праці директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області:

– є громадянином України,

– вільно володіє державною мовою,

– має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста),

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

 Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1)  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

2)  автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)  копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у термін з 14 травня 2021 року до 07 червня 2021 року.

Документи подаються до відділу освіти Бісковицької сільської ради за адресою:   вул.  Я.Мудрого, буд.3, село Бісковичі, Львівська область, 81457, начальнику відділу освіти Бісковицької сільської ради Васьків Марії Михайлівні.

Уповноважена особа, Васьків Марія Михайлівна (тел. 0678648803, ел.адреса: biskovychy.vsgp@ukr.net ) надає інформацію про конкурс та приймає документи для участі в конкурсі за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

За рішенням конкурсної комісії дата і час проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково.

Місце початку конкурсного відбору:  вул.  Я.Мудрого, буд.3, село Бісковичі, Львівська область (актовий зал Бісковицької сільської ради).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема  Закону України “Про освіту”, Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (письмове тестування – 30 хв.);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (30 хв.);

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області (до 15 хв.), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області призначає переможця конкурсу на посаду директора Бісковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки).